Základný vojenský výcvik


Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej republiky absolvuješ pred nástupom na  základný vojenský výcvik v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin poučenie príslušnou Regrutačnou skupinou Personálneho úradu Slovenskej republiky. 

 

Obsahom poučenia pred prijatím do štátnej služby je:

 

 

      -          čas a miesto nástupu

-          úloha a štruktúra práporu výcviku Martin

-          priebeh prípravnej štátnej služby

-         základné informácie o finančných a materiálnych náležitostiach vojaka v prípravnej štátnej službe

 

 

 

Rota základného vojenského výcviku 2017

 

Finančné náležitosti čakateľov a kadetov_2017

Skočiť na menu