Výber pozná svojich najlepších...


Výber pozná svojich najlepších...

Dňa 27. novembra 2019 sa na Základni stacionárnych KIS v Trenčíne uskutočnil výber najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníka základne za rok 2019.

Komisia zložená z veliacich poddôstojníkov regionálnych úsekov Juh a Východ pod vedením veliaceho poddôstojníka ZaSKIS nadrotmajstra Richarda Dobiáša mala zložitú ale významnú úlohu vybrať toho najlepšieho kandidáta, nakoľko úroveň všetkých nominovaných bola na vysokej úrovni. V súlade s Nariadením NGŠ OS SR pre výber vojaka mužstva a poddôstojníka roka komisia objektívne zhodnotila a posúdila všetky kritériá a skutočnosti a rozhodla o víťazoch v oboch kategóriách.

Najlepším vojakom základne v kategórii mužstvo sa stal desiatnik David Kovačič - príslušník RÚ KIS JUH. Poddôstojníkom roka sa stal rotný Ing. Martin Nedúchal príslušník logistiky ZASKISu.

Najlepší príslušník v hodnostnom zbore poddôstojníkov výcvikového roka 2019 nás bude reprezentovať dňa 3. decembra 2019 v Žiline vo výbere najlepšieho poddôstojníka OS SR.


foto 1

Autor: nrtm. Richard DOBIÁŠ , Foto: npor. Jana ŠEVČOVIČOVÁ - Dátum: 28.11.2019
Čítanosť: 8511
Verzia pre tlač

Skočiť na menu